JAK ZOSTNIESZ JUZ KIEROWCA W FIRMIE DO DOPIERO SIE ZACZYNA